Randimbinirina, Zakarimanana Lucas, Harijaona Fanomezantsoa Randrianandrianina, Tsirimalala Rajaobelison, Rija Mikhaël Miandrisoa, Hariniaina Ravaoavy, Toky Mamin’ny Aina Rajaonanahary, and Andriamihaja Jean-Claude Rakotoarisoa. 2023. “Surgery of Patent Ductus Arteriosus in Soavinandriana Hospital: Our Experience”. European Journal of Medical and Health Sciences 5 (6):6-10. https://doi.org/10.24018/ejmed.2023.5.6.1866.